Menu

Samværsregler

Som medlem af DGI og DBU følger Lunderskov Boldklub de udstukne retningslinjer samt selvfølgelig den af Folketinget vedtagne lovgivning. Desuden har vi i Lunderskov Boldklub udarbejdet et sæt samværsregler, som vi også følger.

Lunderskov Boldklubs samværsregler i øvrigt:
Formålet med samværsregler er at beskytte såvel spillere som trænere i Lunderskov Boldklubs regi. Der skal hvert år hentes børneattester på samtlige trænere/ledere, der færdes i klubben.

 

 1. I Lunderskov Boldklub taler vi ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende eller evner som spiller. Mobning skal ikke finde sted.

 2. Alle respekterer et nej – også i leg

 3. I forbindelse med arrangementer med overnatning, er der altid mindst to voksne ledere/trænere med. Overnatning sker ALTID med voksne af samme køn som spillerne.

 4. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, hverken som forældre, træner eller spiller

 5. Trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem

 6. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end trænere/ledere, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

 7. I Lunderskov Boldklub vil vi gerne give børnene de bedste oplevelser. Har det enkelte barn synligt eller usynligt handicap eller behov, som forældrene vurderer der skal informeres om, er det vigtigt at forældre og trænere/ledere er i dialog således barnet får den optimale oplevelse.

 8. Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er man meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

 9. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller fornemmer, at der er noget galt

 10. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt dette.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelse eller lignende følges LB´s beredskabsplan:

 

 1. Det er Lunderskov Boldklubs formand, som tegner foreningen i en sådan sammenhæng - med støtte fra et bestyrelsesmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

 2. Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

Fotografering
Da det overtræder persondataloven, er det ikke tilladt for tilskuere at fotografere eller filme til træning, i omklædningsrum eller ved andre lukkede arrangementer. Det er tilladt for foreningen at tage såkaldte situationsbilleder og bruge disse billeder i klubbladet, hjemmeside og andre medier medmindre spilleren eller dennes forældre nægter brugen af billederne. Det er tilladt for alle at tage billeder/video til kampe og andre offentlige arrangementer.

 

Bestyrelsen, Lunderskov Boldklub maj 2014

Luk