Menu

Medlemskab i LB

Kontingentbetaling: LB udsender kontingent to gange årligt. Henholdsvis 7. marts som er gældende for

01. januar til 30. juni og 7. august som er gældende for 01. juli til 31. december. Alle medlemmer får mail

tilsendt med opkrævningen på ovenstående datoer, så har du ikke modtaget opkrævningen skal du straks

henvende dig til klubbens kasserer Lars Madsen, kasserer@lunderskovboldklub.dk. Ovenstående plan

af kontingentopkrævningen er gældende for alle nuværende medlemmer af LB. Er du endnu ikke medlem skal du

finde det rette hold du skal spille på, hvorefter du bliver guidet igennem indmeldelsen, samt til sidst kommer

til betaling af kontingentet.

 

Restance og rykker: Vi accepterer ikke medlemmer står i restance, og netop derfor har vi en struktureret plan

for udsendelse af kontingentet på samme datoer år efter år. Udover dette annoncerer vi med udsendelsen både

på e-mail, facebook, hjemmesiden samt alle medlemmer får en flyers med hjem. Som medlem har du pligt til

at kontakte os hvis ikke du har modtaget opkrævningen på e-mail. Efter betalingsfristen er udløbet udsender vi

rykkere, og for hver gang pålægger vi kr. 50,-

 

Selvbetjening: Alle vores medlemmer, trænere og holdledere har vi stående i DBU´s database Kluboffice.

Systemet er kædet sammen med vores hjemmeside samt kampklar, så derfor er det yderst vigtigt at vi har

databasen ajourført. Alle medlemmer, trænere og holdledere har adgang til systemet, og skal selv logge ind

og holde sin profil ajour. Har du ikke været inde på MITDBU før trykker du på linket herunder og trykker på

"glemt adgangskode" indsætter din e-mail, hvorefter du får tilsendt dit brugernavn og adgangskode. 

Login her: https://mit.dbu.dk/

 

Udmeldelse: 

Ønsker du ikke længere at være medlem af LB skal udmeldelsen ske skriftligt på e-mail til

Lars Madsen, kasserer@lunderskovboldklub.dk 

eller via MITDBU.

 

 

 

Luk