Menu

Nyhedsbrev september 2021

image
04. oktober 2021 kl. 20:20

En kort opdatering fra bestyrelsen nu hvor vi er godt i gang igen…

For at styrke den interne kommunikation lægges der på de enkelte holds sider på hjemmesiden link til holdets Facebookgruppe. Trænere/holdledere skal give Kim Nissen besked om link på mail kimnissen@gmail.com

Kontingentstigning

Vi skal undskylde at denne beslutning fra generalforsamlingen ikke rettidigt er meldt ud. Dette råder vi bod på ved fremadrettet at have en opdateret side med kontingentsatser på klubbens hjemmeside.

Kunstgræsbanen

Efter et feriestop er der nu igen godt gang i arbejdet med anlæggelse af kunstgræsbanen ligesom der har været stiftende generalforsamling i den forening, der i det daglige skal drive og styre booking af banen.

Projekter, som netop er afsluttet, i gang eller på vej

  • Kolding kommune inviterer til møde og debat om parasport og eventuel oprettelse af et foreningssekretariat
  • Nye oversigter over hvad der er træningsbaner og hvad der er kampbaner (sidstnævnte benyttes naturligvis kun til kampe)
  • En seminardag/aften for bestyrelse og ungdomsudvalg
  • Workshop om trænerens dilemmaer på kommende fælles trænermøde
  • På Ikon webshop bliver det muligt at købe E-sport spillertrøje

Til sidst et lille hjertesuk! Når dit barn melder afbud til en kamp står der en flok skuffede medspillere og modstandere tilbage – og faktisk koster det klubben 500 kr. hver gang vi ikke kan stille hold. I sidste uge kostede det LB 1500 kr.!

Næste møde i LB Bestyrelse er mandag den 4. oktobeseptember kl. 19.00

På bestyrelsens vegne

Dorte Vistesen

 

Kontakt medlemmer af bestyrelsen:

Mette Løgstrup formand mlogstrup@hotmail.com
Bo Laursen næstformand og ungdomsudvalg bo.lunderskov@gmail.com
Martin Uglebjerg seniorudvalg martinuglebjerg@gmail.com
Cathrin Hansen   kiosk cathrindaniel@hotmail.com
Simon Andersen klubhus og baner nomis_77@yahoo.dk
Lars D. Madsen sponsorer og indkøb  lars.d.madsen@gmail.com
Dorte M Vistesen sekretær dortevistesen@gmail.com
Thomas Sørensen kontingent (kasserer) kasserer@lunderskovboldklub.dk

                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

 

Luk