Menu

Generalforsamling i Søtteforeningen LB's venner 2021

image
26. maj 2021 kl. 20:07

Der afholdes ordinær generalforsamling i Støtteforeningen LB’s Venner

Mandag den 14. juni 2021 ca. kl. 20.30 i Lunderskov Hallen – umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Lunderskov Boldklub

Dagsorden ifølge vedtægterne

Kom og hør hvordan året er gået, og om Støtteforeningens fremtidsplaner.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer af boldklubben over 16 år samt forældre til spillere under 16 år, trænere, kioskpersonale, udvalgsmedlemmer og ledere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning, herunder evt. beretning fra udvalg.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg (Dirigenten afgør valgform):
  5. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

   Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år et medlem.

  1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  2. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Mvh. Bestyrelsen

Formand: Connie H. Philipsen – chp@lunderskov-nybyg.dk                                                                                                 

Kasserer: Thomas Sørensen                                                                                                                                                        

Sekretær: Kasper Møller Vistesen

 

Luk